Povežite se:
Connect With Us on Facebook.

Zadnje izdane knjige

December 2021

Zgodovina malce drugače je zbirka pesmi, ki jih je Bojan prispeval kot soudeleženec zanimive delavnice pod vodstvom mentorja Mateja Krajnca.

September 2021

Strah indigo otrok se nadaljuje isti dan, ko se zaključi Vladavina indigo otrok. Na prizorišče znova stopita načelnik Aleš in inšpektor Roman ...

Sponzorji, donatorji in drugi, ki podpirajo Bojana Ekselenskega

Mestna občina Celje

 Mestna občina Celje s svojimi razpisi za (samo)založnike pomembno prispeva k realizaciji projektov Bojana Ekselenski. V letih 2018 - 2021 je občina sofinancirala sledeče projekte:

  • Magijska gi mnazija Lubliana (2018)
  • To se lahko zgodi tudi vam (2019)
  • Vitezi in Čarovniki(3): Vladavina indigo otrok (2020)
  • Evangelij iz Languedoca 1 (2021)
  • Strah indigo otrok (2021)

Poleg finančne podpore je tudi pomembna možnost predstavitve literarnega dela, kajti zgoraj omenjene knjige so bile predstavljene v okviru poletnih prireditev Poletje v Celju.

Cinkarna Celje d. d.

Cinkarna Celje d. d. je pomemben donator kulture in prispeva pomembna sredstva za ljubiteljsko kulturo. Občasno sofinancira tudi tisk knjig Bojana Ekselenskega. Do zdaj je sofinancirala sledeče knjižne izdaje:

  • Indigo otroci
  • Indigo novi svet
  • Atlantida: Imperij sončnega boga
  • Vzpon indigo otrok
  • Evangelij iz Languedoca 1

  Knjigarna in antikvariat Antika

Knjigarna in antikvariat Antika ves čas podpira literarno delo Bojana Ekselenskega s promocijo knjig v knjigarni.

 V knjigarni lahko nabavite vse knjige Bojana Ekselenskega in je edina takšna slovenska knjigarna. KNjigarna je znana po daleč najboljši knjižni ponudbi v Celju in verjetno tudi širše. Če česa ni možno dobiti, tega zagotovo ni nikjer.

Založba Pro-Andy s. p.

Založba Pro-Andy s. p. vedno priskoči na pomoč z založniškimi in po potrebi tudi oblikovalskimi uslugami. S pomočjo svojega distributerja tudi poskrbi za distribucijo v knjižnice. Založba je zaključila s poslovanjem konec 2021.

  

ZKD Celje in JSKD

Zveza kulturnih organizacij Celje (ZKD Celje) in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, skupaj z njeno območno izpostavo Celje, skrbita za nujno infrastrukturo za delovanje ljubiteljske kulture in s tem tudi za podporo predstavitvam knjig Bojana Ekselenski.

 

Preostali

Zahvaliti se moramo še mnogim, ki jih je preveč, da bi jih lahko našteval, saj bi zlahka koga po nerodnosti izpustil.

Zagotovo moramo omeniti še  Celjsko literarno društvo in KUD Police Dubova: